| Geen nieuwe kolencentrale in Eemshaven

Geen nieuwe kolencentrale in Eemshaven

[in Dutch] Onvoldoende onderzoek naar schadelijke effecten kolencentrales is basis uitspraak Raad van State.

De groep van 70 hoogleraren energie/duurzaamheid, onder leiding  van prof. Jan Rotmans die het afgelopen jaar actie heeft gevoerd tegen nieuwe kolencentrales in Nederland, is  zeer verheugd met de uitspraak van de Raad van State. Op 11 april 2011 traden twee hoogleraren (Andy van den Dobbelsteen, TUDelft en Jan Rotmans, EUR) van de actiegroep als getuige-deskundige op in de rechtszaak die een aantal milieu- en natuurorganisaties (waaronder Greenpeace, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en Waddenvereniging) had aangespannen tegen Essent

De Raad van State heeft op 24 augustus 2011 uitspraak gedaan inzake de nieuwe kolencentrale van Essent in de Eemshaven. De Raad heeft bepaald dat de nieuwe kolencentrale er niet mag komen. Volgens het rechtscollege is onvoldoende onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van de kolencentrale voor de Waddenzee en de Waddeneilanden. Dat waren ook de argumenten die de groep hoogleraren aandroeg in haar steun van Greenpeace cs, die de rechtszaak hadden aangespannen. De nieuwe kolencentrale, waar al drie jaar aan gebouwd werd, 2.6 miljard euro kost en die de grootste van Nederland moest worden, mag niet worden afgebouwd. De groep van 70 hoogleraren beschouwt de uitspraak van de raad van State als een grote overwinning voor duurzaam Nederland.

Metatalk webdesign